ADS BY VOICE

އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ގިނަ ޔުނައިޓެޑުން ލިވަޕޫލް ހިފަހައްޓާލައިފި

- 1 year ago 0 - އަމީން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ނުދިޔަ މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑަށްވަނީ އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 21 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ މެދުތެރެއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެންޑާ ހެރޭރާއަށް އަނިޔާވެ ދަނޑުން ބާލަން ޖެހުނުއިރު 25 ވަނަ މިނެޓުގައި މަޓާއަށްވެސްވަނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމައި ވަކިވާން ޖެހިފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އިތުރަށް މާޔޫސްކޮށްލީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް މަޓާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރި ލިންގާޑްއަށް އަނިޔާވުމައި ގުޅިގެންނެވެ. ލިންގާޑްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އަރާފައިވަނީ ސަންޗޭޒްއެވެ.

އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވެގެން ދިޔަ މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ފިރްމީނޯވެސްވަނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 30 މިނެޓަށްފަހު ދަނޑުން ފައިބާފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި މަޖުބޫރު ތިން ބަދަލު ޔުނައިޓެޑުން ގެންނަން ޖެހުނުއިރު މެޗުގެ ކުރިން އެޓީމުގެ މެދުތެރެއަށް ކުޅެމުން އަންނަ މަޓީޗް އަދި އެޓޭކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ހުނަރުވެރި ތަރި މާޝިއަލް ހުރީ އަނިޔާގައެވެ.

ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅުނު ނަމަވެސް ލިވަޕޫލްއަށް ނުރައްކާތެރި އެންމެ ހަމަލާއެއްވެސް ޔުނައިޓެޑުގެ ގޯލައި އަމާޒުކޮށްލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިއާ ހިލާފަށް ޔުނައިޓެޑްވަނީ ލިބޭ މަދު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފާ ލިވަޕޫލް ޕްރެޝަރަށް ވައްޓާލާފައެވެ.

މެޗައި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗް ކްލޮޕް ބުނީ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރެވެން އޮންނަ ދުވަސް ދުވަހު ކޮންމެހެންވެސް އެކަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށައި ލިވަޕޫލް މި މެޗުގައި ދެއްކު ކުޅުން އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމުގައެވެ. މި މެޗަކީ ފާހަގަކޮށްނުލެވޭ އެތައް ކަމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މެޗެއް ކަމުގައިވެސް ކްލޮޕް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗް ޝޯލްޝާ ބުނީ ރަޝްފޯޑަށްވެސް ހުރީ އަނިޔާވެފަކަމަށައި އެހެންކަމުން އޭނާގެ ޓީމް މެޗް ކުޅެމުން ދިޔައީ އެގާރަ ކުޅުންތެރިންނާއެކުގަ ނޫން ކަމަށެވެ.

މި މެޗުން ނުކުތް ނަތީޖާއަށްފަހު ލިވަޕޫލް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އަރާފައިވާއިރު ޔުނައިޓެޑްވަނީ ފަސްވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ. ޔުނައިޓެޑް ފަސްވަނައަށް ވެއްޓުނީ ރޭ އާސެނަލް އަދި ސައުތްހެމްޕްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗް އާސެނަލް ކާމިޔާބުކޮށް ހަތަރު ވަނައަށް އެރުމައި ގުޅިގެންނެވެ. 

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު