ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ނޯތް ލަންޑަން ޑާބީ އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

- 5 months ago 0 - އަމީން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރ އަދި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި ނޯތް ލަންޑަން ޑާބީ އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ކުރި ހޯދާފައިވަނީ އާސެނަލްއeވެ. މި ގޯލް އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަކަޒެޓް ދިން ބޯޅައަކުން އާރޮން ރަމްސޭއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް އަދި ދެވަނަ ހާފުގެ ބޮޑުބައި އާސެނަލް ކުރީގަ އޮވެގެން ކުޅުނު އިރު މެޗުގައި ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅެ ގިނަ ހަމަލާތައް އުފައްދާފައިވަނީ ޓޮޓެންހަމްއެވެ.

މެޗުގެ ނަތީޖާ ޓޮޓެންހަމްއަށް އެއްވަރުކޮށްދިން ގޯލަކީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ހެރީ ކޭން ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގޯލެކެވެ. ހެރީ ކޭންގެ މި ގޯލާއެކު އާސެނަލްވަނީ އަލުން ލީޑް ނެގުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ކުޅުން ރަނގަޅު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޓޮޓެންހަމްގެ ޑިފެންޑަރު ސަންޗޭޒް އާސެނަލްގެ ފޯވަޑް އޮބާމެޔާންގްއަށް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކުރި ފައުލަކައި ގުޅިގެން އާސެނަލްއަށްވަނީ ޕެނަލްޓީއެއްވެސް ލިބިފައެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސްވަނީ މެޗުގެ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި އޮބާމެޔާންގް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ މަތަކޮށް އެޓީމުގެ ހިތްވަރު އައު ކޮށްދީފައެވެ.

ފަހު ވަގުތު ފޯރި ގަދަވެގެން ދިޔަ މި މެޗުގައި ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ދެއްކި އިތުރު ވަގުތުގައި އާސެނަލްގެ މެދުތެރެއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޓޮރޭރާ ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކައި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައިވެއެވެ.

މިމެޗުން ނުކުތް ނަތީޖާއާއެކު ޓޮޓެންހަމް އޮތީ 61 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައެވެ. އާސެނަލް ހަތަރުވަނައިގަ އޮތީ 57 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ. މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މިރޭ ސައުތްހެމްޕްޓަންއައި ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ އާސެނަލް ފަސްވަނައަށް ވެއްޓޭނެއެވެ. މިވަގުތު ޔުނައިޓެޑް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގަ އޮތީ 55 ޕޮއިންޓާއެކީއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު