ADS BY VOICE

ފަހަތުން އަރާ ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، ސިޓީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް

- 1 year ago 0 - އަމީން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި ސައުތްހެމްޕްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗް 3-2 ކުން ކާމިޔާބުކޮށް ޔުނައިޓެޑް ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑު، އޯލްޑް ޓްރެފޮޑްގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ ކުރި ހޯދާފައިވަނީ ސައުތްހެމްޕްޓަންއެވެ. މެޗުގެ 26 ވަނަ މިނެޓުގައި ޗާލީ އޮސްޓިން ދިން ބޯޅައަކުން ސައުތްހެމްޕްޓަންގެ ގޯލް ޖަހައިދިނީ ޔާން ވަލޭރީއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ސައުތްހެމްޕްޓަން ކުރީގައި އޮވެ ނިމުނު އިރު ޔުނައިޓެޑްވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 53 ވަނަ މިނެޓުގައި އަންދްރެއަސް ޕެރޭރާވަނީ ގޯލެއް ޖަހާ ޔުނައިޓެޑަށް ނަތީޖާ އެއްވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ގޯލަށް މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް އެޓީމްވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ 2-1 ކަށް ހަދާ ކުރި ހޯދާފައެވެ. ޔުނައިޓެޑަށް ކުރި ލިބުނީ އަންދްރެއަސް ޕެރޭރާ ދިން ބޯޅައަކުން ފޯވަޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ޖަހައިދިން ގޯލާއެކީގައެވެ.

ނަމަވެސް، ލިބުނު މަދު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފި ސައުތްހެމްޕްޓަންގެ ޖޭމްސް ވާޑްވަނީ ފަހު 15 މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ސައުތްހެމްޕްޓަންއަށް ގޯލެއް ޖަހައިދީ މެޗުގެ ނަތީޖާ އަނެއްކާވެސް އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ޑޮމިނޭޓް ކުރި މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ފަހު ގޯލް އަދި ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދިން ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ދެ މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ރޮމެލޫ ލުކާކޫއެވެ.

މި ގޯލަށްފަހުވެސް ޔުނައިޓެޑްގެ ލީޑް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރާނެ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް އެޓީމަށްވަނީ ލިބިފައެވެ. މާކަސް ރަޝްފޯޑަށް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކުރި ފައުލަކައި ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑަށްވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފައެވެ. ޕޮގްބާ ފޮނުވާލި މި ޕެނަލްޓީ ސައުތްހެމްޕްޓަންގެ ކީޕަރުވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވެ ހޯދި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ޔުނައިޓެޑް ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނައިގަ އޮތީ 58 ޕޮއިންޓާއެކީގައެވެ. 61 ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނައިގަ ޓޮޓެންހަމް އޮތްއިރު އާސެނަލް ފަސްވަނައިގަ އޮތީ ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ އެއް ޕޮއިންޓް މަދުން ލިބިގެންނެވެ.

ވަގުތީ ކޯޗް ޝޯލްޝާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް މިހާތަނަށް 12 މެޗް ކުޅެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑްވަނީ 10 މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަނެއް ދެ މެޗް ނިމުނީ އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ލީގަށް ވާދަ ކުރަމުންދާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗް އެޓީމް ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. މުޅި މެޗް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ކުޅުނު ސިޓީ ބޯންމައުތްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 1-0 ގެ ހަނި ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ސިޓީއިން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދި އިރު ބޯންމައުތްއަށް މެޗުގައި އެންމެ ޝޮޓެއްވެސް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރިޔާދް މަހްރޭޒް ޖަހައިދިން ހަމައެކަނި ގޯލާއެކު ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓުން ސިޓީއަށް ތާވަލުގެ އެއްވަނަ ލިބެނީ ލިވަޕޫލްއަށްވުރެ އެއް މެޗް އިތުރަށް ކުޅެގެންނެވެ. 29 މެޗުން ސިޓީއަށް 71 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ލިވަޕޫލް ދެވަނައިގަ އޮތީ 28 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 69 ޕޮއިންޓާއެކީގައެވެ. 

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު