ADS BY VOICE

ބޮޑުހުޅުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ ލިބޭ އެމްޑީޕީގެ 70 މީހެއްގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން އެދިއްޖެ

- 1 year ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ދައުވާ ލިބޭ އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ 70 މީހެއްގެ މައްސަލަ ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

7 ފެބްރުއަރީގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެ ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުން ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގާފައެވެ.

އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެތައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކާއި ކޯޓުތައް ވަނީ އަންދާލާފައެވެ.

8 ފެބްރުއަރީގެ "ބޮޑުހުޅު"ގެ ހާދިސާއަށް 3 އަހަރު ވެފައިވާއިރު އެދުވަހު އަންދާލި އިމާރާތްތައް ހުރީ އަދިވެސް އެގޮތަށެވެ. އެދުވަހު މީދޫ ކޯޓް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި ހުރި ކޯޓްތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަންދާލައިފައި ވާއިރު އަދިވެސް އެއިން އެއްވެސް ކޯޓެއް އަލުން އިމާރާތް ކުރަން ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، 2012 ވަނަ ހިންގި ބަޣާވަތާއި ގުޅިގެން އައްޑޫއިން 70 މީހެއްގެ މައްޗަށް، ގދ.ތިނަދޫއިން 94 މީހެއްގެ މައްޗަށް އަދި ލ.އިސްދޫގެ 4 މީހެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް އެތައް ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަޢުވާތައް ވަނީ މީގެ ކުރިން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުން އިސްވެތިބެ 8 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހުޅުޖަހައި އަންދާލުމުގެ ސަބަބުން، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު 46 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު