ADS BY VOICE

ނިއުޒިލޭންޑްގެ މަޖިލިސް އިއްޔެ ފެށީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން

- 1 year ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ފާއިތުވި ހުކުރު ދުވަހު ނިއުޒިލޭންޑްގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މުސްލިމުންނަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފަހު އެ ގައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިއްޔެގެ ޖަލްސާއަކީ ކްރިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 52 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށް ފަހު ނިއުޒިލޭންޑްގެ މަޖިލީހުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާއެވެ.

ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވިއިރު އިނގިރޭސި ބަހުން ވަނީ ތަރުޖަމާ ވެސް އިއްވާފައެވެ.

ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ހަވާލާދީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން މަޖިލިސް ފެށީ ނިއުޒިލެންޑްގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެކުވެރި އެއްބައިވަންތަ ބައެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށާއި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

ކްރިސްޗާޗުގެ މިސްކިތްތަކަށް ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު ވަދެ ހަމަލާދީފައި ވަނީ ހުކުރު ނަމާދު ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އެ ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އޭނާގެ ޝަރީޢަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެއެވެ.

92%

0%

7%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު