ADS BY VOICE

ބޯކޯ ހަރާމުން ޗާޑުގެ 23 ސިފައިން މަރާލައިފި

- 1 year ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

އެފްރިކަގެ ޤައުމެއް ކަމުގައިވާ ޗާޑްގެ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ބޯކޯ ހަރާމް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ސިފައިންގެ 23 މީހަކު މަރާލައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޗާޑުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބޯކޯ ހަރާމުގެ ހަނގުރާމަވެރިން އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އަމާޒުތަކަށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ އިއްޔެގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

"ބޯކޯ ހަރާމުން ހަމަލާދީފައި ވަނީ ދަންވަރު 1 ޖަހާއިކަށް ހާއިރު. އެހަމަލާގައި 23 ސިފައިން ވަނީ މަރާލާފައި." ޗާޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޗާޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިންނަކީ އެމެރިކާގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ތަމްރީންކޮށްފައިވާ "ސަހެލް ފޯސް"ގެ ބައެކެވެ. "ސަހެލް ފޯސް" އަކީ ބޯކޯ ހަރާމް ޖަމާއަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ތަމްރީންކޮށްފައިވާ އެފްރިކާގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ހިމެނޭ ލަޝްކަރަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.

ޗާޑް އަކީ އެ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ބޯކޯ ހަރާމްއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އެކުލަވާލާފައިވާ ހެޑްކުއާޓަރ ހަދާފައިވާ ގައުމެވެ.

އަދި ބޯކޯ ހަރާމްއިން ހިފާ ސަރަހައްދުތައް ނައިޖީރިއާއަށް އަނބުރާ ހޯދާދިނުމުގައި ޗާޑްއިން އެހީތެރިވެދެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ބޯކޯ ހަރާމް އިން ޗާޑް އަށް ގިނަ ހަމަލާތައް އަމާޒުކުރާ ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު