ADS BY VOICE

ވެމްކޯ ކްލިކް ކޮލެޖް ކަޕްގެ ހަވީރު ދަންފަޅީގެ މެޗްތައް ވެސް ވަރަށް ފޯރިގަދަ

- 1 year ago 0 - ފާތިމަތް ޝިމްނާ

ވެމްކޯ ކްލިކް ކޮލެޖް ކަޕްގެ ހަވީރު ދަންފަޅީގެ މެޗްތައް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ކްލިކް ކޮލެޖްގެ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއްގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ހަވީރުގެ ދެމެޗް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މުޑިކަޑް އެވެ.

އެ ޓީމް އެންމެ ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޓީމް އެދުރު އެފްސީއާއި ވާދަކޮށް ދޭއް ހަތަރެއްގެ ނަތީޖާއިންނެވެ. އެމެވްގެ މެން އޮފް ދަ މެޗަަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޓީމް މުޑިކަޑްގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ ނައުޝާދު މުހައްމަދުއެވެ.

ދެވަނަ މެޗް އެޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޓީމް ޕްރޯ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބޯއީސް އާއި ވާދަކޮށް ދޭއް ތިނެއްގެ ނަތީޖާއިންނެވެ. އެޓީމްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވނީ މުޑިކަޑުގެ މުހައްމަދު ސޮބާހު މޫސާއެވެ.

އަށްޓީމް ހިމެނޭ މިމުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ހޮވިފައިނވަނީ ޓީމް މުޑިކަޑް، އެފްސީ ކައްޓި ހިއްވަރާއި ޓީމް ވީޑެމް ބޯއިސް އަދި އެދުރު އެފްސީއެވެ.

މާދަމާ ހެނދުނު ނުވަގަޑި ފަނަރައިގައި ސެމީ ފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޓީމް މުޑިކަޑް ބައްދަލުކުރާނީއެފްސީ ކައްޓި ހިއްވަރާއި އެވެ. އަދި ޓީމް ވީ ޑެމް ބޯއިސް ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަައިވަނީ ޓީމް އެނދުރު އެފްސީއެވެ.

މިމުބާރާތުގެޖ ފައިނަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާގެ ހަވީރުގައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު