ADS BY VOICE

ގޮވާތަކެތީގެ މައުލޫމާތާއެކު ކޮޅުނބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގޮވާތަކެތި ބަރުކޮށްފައިވާ ވޭނަކާއި ކުޑަލޮރީއެއް ކޮޅުނބުގައި ދުއްވަމުންދާާ ކަމަށްބުނެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ ކޮޅުނބުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް އިހުނަށްވުރެ ވަރުގަދަކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ބީބީސީ ސިންހަލައިގެ ރިޕޯޓަރެއް ކަމުގައިވާ އައްޒާމް އަމީން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ވޭނަކާއި ލޮރީއަކުން ގޮވާތަކެތި އުފުލަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިިބިފައިވާތީ ކޮޅުނބުގެ ހުރިހާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކެއް ވަނީ ހައި އެލާޓަށް ގެނެވިފައެވެ.

އެގޮތުން ކޮޅުނބުގެ މުހިންމު ތަންތަނުގައި ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޮލަމްބޯ ފޯޓް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގިނަ އޮފީސްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށް، އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންތައް ގެއަށް ފޮނުވަން ފަށާފައެވެ.

ސްރީލަންކާ މިވަގުތުގައިވެސް އޮތީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައިކަން ފާހަަގަކޮށްލެވެއެވެ.


0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު