އެމްޓީޑީ އިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަނީ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

މިއަދު އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަދީ ހަރަކާތްތައް ފައްޓާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް ޕާޓީން އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފަައިވަނީ ސަންގުޓީވީގެ ޚަބަރަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަމުން، އެޕާޓީގެ މުއައްސިސް އިސްމާއިލް އާސިފްއެވެ.

އާސިފް ވިދާޅުވީ އެމްޓީޑީވެސް އުފެއްދީ އެހެނިހެން ޕާޓީތައް ފަދައިން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ކުރުމަށް ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރުން އެންމެންނަށްވެސް ސިޔާސީ ކަންކަން ހާސިލްކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

އެހެންކަމުން މާލީ ހާލަތު ތަންދިން މިންވަރަކުން މަޖިލިސް އިންތިޚާާބަށްވެސް ކެނޑިޑޭޓުން ނެރޭނެކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭގެކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ފޯމު ހުށައަޅާނެކަމަށް އާސިފްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް ޕާޓީއަށް ފުރަތަމަ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުވަނީ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ. އެ ޕާޓީން ދަނީ، ޕާޓީއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.