ADS BY VOICE

ރައީސް ޔާމީން ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެެހެއްޓުމަށް ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުމް، ޕީޖީގެ ފަރާާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކުރުން ހައިކޯޓުން ނިމުމަކަށް ގެނައި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަން ތާވަލް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެމްޕީއާރްސީގެ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން، އެމަނިކުފާނުގެ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާ ކުރުމުން އެ ފައިސާ އިން މަންފާ ހޯއްދަވައި ލޯންޑާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ފާއިތުވި ފެބްރުއަރީ މަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވިއެވެ.

 އެ އަޑުއެހުމުގައި އެމަނިކުފާނު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރު ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން ހައިކޯޓުން އެ އަމުރު ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު