ADS BY PROPERTY.MV

ބޯހިޔާވެހިކަން ހެޔޮކުރުމާއި މަސްވެެރިކަމަށް ސައުދީން ލޯނުގެ އެހީ ދެނީ

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެޔޮއަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ލޯނު ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ރާއްޖޭގައި ހެޔޮއަގެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ސައުދީ ފަންޑުން އެހީތެރިވުމާ ގުޅޭ އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ސައުދީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު ބިން ނާއިފް ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައިވާ ގޮތުގައި އެ ލޯނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ އިތުރުން، ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާމިނަތު އާތިފާ އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ސައުދީ ފަންޑަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ގިނަގުނަ އެހީތަކެއްވެފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު