ADS BY VOICE

އދ ވޯޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތައް ދުންޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ!

- 1 year ago 2

ޗާގޯސް އައިލޭންޑް ނުވަތަ ފޯޅަވަހީގެ ރަށްތައް މޮރިޝަސްއާއި ހަވާލުކުރުމަށް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ރޭ ނެގުނު ވޯޓުގައި ރާއްޖެއިން ދިން ވޯޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތައް ދުންޔާ މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޗާގޯސްގެ ރަށްތައް އިނގިރޭސީންގެ އަތުން ނަގައި، މޮރިޝަސްއަށް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހެދި 6 ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ.

މި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެހެން ގައުމެއްގެ އަތް ދަށަށް ގައުމެއް ގެންދިއުމަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ހާރިޖީ ސިޔާސަތެއްތޯ ވިދާޅުވެ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

ދިވެހިންނާއި މާބޮޑު ތާރީޚީ ގުޅުމެއް ނެތަސް ކައިރީގައިވާ މި ރަށްތަކުގެ ވަޒަންވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަކީ މިހާރު މޮރިޝަސްއާއި ސީޝެލްްސްގެ ރަށްވެހިންނެވެ. މޮރިޝަސްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ކުރިން މި ރަށްތައް އޮތްއިރު، އިނގިރޭސި ސަރުކާރުންވަނީ ތިން މިލިޔަން ޕައުންޑަށް ގަނެފައެވެ. 

0%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ތިމާ ފޭއްސި އިލޮށިގަނޑު ތިމާގެ ލޮލައް

މީ އަނިޔާވެރި މަކަރާ ހީލަތުން ފުރިގެންވާ ސަރުކާރެއް. އެވަރަށް ބޭރުން ފައިސާ ހޮދައިގެން ރައްޔިތުން ލޮލުގަ އަދުން އަޅުވައިފި

ހަބަރު