އަކާލާ ރެސްޓޯރެންޓްގައި މިރޭ ބާއްވާ ޝޯގައި މާއިޝް!

- 3 weeks ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭގެ އަކާލާ ރެސްޓޯރެންޓްގައި މިރޭ ބާާއްވާ ޝޯވްއެއްގައި މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މާއިޝް ޕާރފޯމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެވަނަ ސީޒަންއިން އާންމުންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މާއިޝްއާއި އެކު އެހެނިހެން ފަންނާނުންވެސް ޕާރފޯމްކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހައުސް އޮފް މިއުޒިކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަކާލާ ރެސްޓޯރެންޓްގައި ބާއްވާ މި ޝޯވްތައް ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެޔެއްގައި އޮންނާނެއެވެ. މިއީ ހަފްތާާ ނިންމާލުން ފާހަގަކުރުމަށް ގެނެސްދޭ ޝޯވް ތަކެކެވެ.

އަކާލާ ރެސްޓޯރެންޓް ހުންނާނީ މާފަންނު އެލިޔާ ކައިރީގައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

އަކަލާ އަކީ ވަރަށް ސަޅި ރެސްޓޯރަންޓެއް.

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު