ADS BY VOICE

ސްޕެއިން މޮޅުވެ ފަރަގު ބޮޑުކޮށްފި

- 1 year ago 0 - އަމީން

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ސްވިޑިންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ސްޕެއިންއައި އެހެން ޓީމްތަކައި ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ބޮޑު ކޮށްފިއެވެ. ރޭ ކުޅުނު މެޗް ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މުޅި މެޗް ސްޕެއިން ކޮންޓްރޯލްކުރި މަންޒަރު ފެނިގެން ދިޔައިރު ގިނަ ހަމަލާތައް އުފައްދާފައިވަނީވެސް އެޓީމުންނެވެ. އެއާ ހިލާފަށް ސްވިޑިންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް ދިފާއީ ކުޅުމެކެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި ނިމިގެން ދިޔައިރު މެޗުގައި ފެނުނު ފުރަތަމަ ގޯލް ސްޕެއިންއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސްއެވެ. ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ސްޕެއިންގެ ދެވަނަ ގޯލްވެސް ކާމިޔާބުކުރީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. މޮރާޓާ މި ޕެނަލްޓީ ގޯލަށް ވައްދާލިއިރު އޭގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ތިންވަނަ ގޯލް ޖަހައިދިނީ ސްޕެއިންގެ ސޮސިއެދާދްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޒުވާން ފޯވަޑް އޮޔާރްޒަބަލްއެވެ.

މި މެޗުން ކަށަވަރުކުރި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ސްޕެއިން އޮތް ގުރޫޕުގެ އެއްވަނަ އެޓީމަށް ލިބެނީ 12 ޕޮއިންޓާއެކީއެވެ. ސްޕެއިންއައި ޖެހިގެން ގުރޫޕް އެފްގެ ދެވަނަ ސްވިޑިންއަށް ލިބެނީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކީއެވެ. ވާދަވެރިކޮށްފެންނަ މި ގުރޫޕުގެ ތިންވަނައިގަ ރޫމޭނީއާވެސް އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ކުޅެވުނު އެހެން މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާލާއިރު ޑެންމާކްވަނީ 5-1 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ޖޯޖިއާ ބަލިކޮށްފައެވެ. ޖިލްބާޓާގެ މައްޗަށް 2-0 ކުން އަޔަލެންޑް ކުރި ހޯދިއިރު ޕޮލެންޑްވަނީ 4-0 ކުން އިސްރާއީލް ބަލިކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު