ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މަގުމަތިން އަންހެންކުއްޖަކަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދާދިފަހުން މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އަންހެންކުއްޖަކާއި ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

56 އަހަރުގެ މި ފިރިހެންމީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދެވެ.

މި ފިރިހެންމީހާގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އެ މީހާއާ ގުޅުން ހުރި އެފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކެއް ވާާނަމަ އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނާއި ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ފިރިހެންމީހާގެ ވީޑިޔޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާންމުވެފައިވާއިރު، އެ ވީޑިޔޯގެ ކެޕްޝަންގައި ވާގޮތުގައި އެ މުސްކުޅި ފިރިހެންމީހާ ވަނީ އޭޑީކޭއިން ފެށިގެން ސްކޫޕް ރެސްޓޯރެންޓާއި ހަމައަށް އެ އަންހެންކުއްޖާއާއި ފޮށެމުން ސައިކަލުން އައިސްފައެވެ.

އަދި އެ އަންހެންކުއްޖާއާއި ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާތަބުކޮށް، ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ވީޑިޔޯ އަޕްލޯޑްކުރި އަންހެންކުއްޖާ ބުނީ ދުވަހަކުވެސް މިހާވަރަށް ނުފޮށޭކަމަށާއި، މަގުމަތީގައި ހުރެ ރޯންޖެހުނު އިރުގައިވެސް އެކަމާއި މެދު އެކަކުވެސް އަޅާލާާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު