ADS BY VOICE

ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ނިޔާޒު

- 1 year ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރުކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ނިޔާޒު މި މަގާމަށް އައްޔަންކުރި އިރު، އެ ކޮމެޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރަކަށް ވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ދެބޭފުޅުންނަކީވެސް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ދެބޭފުޅުންނެވެ.

މިއީ ދިހަ މެންބަރުން ތިބޭ ކޮމެޓީއެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނިޔާޒު ވަނީ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަމަށްވެސް އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

ގައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމެޓީއަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގައި މަޖިލީހުގައި އޮތުން ލާޒިމް ކޮމެޓީއެކެވެ. 

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ޑެންކޮބާހޭ ވެށިފަހި އަލޭ.. އެކަން ކުރުވަން ގެނާ ސަރުކާރެކޭ މީ..މުހިއްމު ކަންތަކާގެން އުޅެބަލަ އިބޫވެސް

ހަބަރު