އަކާލާގެ މިރޭގެ ޝޯ ޝަލަބީއާއި އެކު!

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހައުސް އޮފް މިއުޒިކާއި އަކާލާ ރެސްޓޯރެންޓް ގުޅިގެން މިރޭ ބާއްވާ ޝޯވްގައި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ ޕާރފޯމްކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އަކާލާއިން މައުލޫމާާތު ދޭގޮތުގައި ޝަލަބީގެ ޝޯވް މިރޭ އޮންނާނީ ރޭގަނޑު ނުވަޔަކުން ފެށިގެންނެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްެގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުން ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޝަލަބީގެ މި ޝޯވްއަށް ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު އައުމަކީ އަކާލާ ރެސްޓޯރެންޓްގެ އެދުމެކެވެ.

މި ރެސްޓޯރެންޓް ހުންނަނީ މާފަންނު އެލިޔާ ކައިރީގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު