ފަންނުގެ ދަރިން މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެކި ދާއިރާތަކުން ދިވެހިންގެ ހުނަރުވެރިކަން ދައްކާލުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ ފަންނުގެ ދަރިން ފެސްޓިވަލް، މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

މިއުޒިކް ކޮމިއުނިޓީ "ފަންނުގެ ދަރިން" ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މި ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ދާނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން މިރޭ 12 އަށް ހުޅުމާލޭގެ ރުއްގަނޑު 2 ސަރަހައްދުގަ އެވެ.

މިއީ މި ފެސްޓިވަލް ބާއްވާ ފަސް ވަނަ އަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ފެސްޓިވަލްގައި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި ބޭންޑްތަކުން ލައިވް މިއުޒިކް ހުށައަޅައިދޭނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދިވެހިންގެ ކުރެހުމާއި އެހެން ބައެއް ހުނަރުތައް ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި ފެސްޓިވަލްގައި 1500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ފަންނުގެ ދަރިންގެ ފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު