ADS BY PROPERTY.MV

އެމްޑީޕީއަށް 14 އަހަރު: ދެ ރައީސުން ދިދަ ނަންގައިވައި ދެއްވައިފި

- 3 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ދުވަސްވީ ފާޓީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް 14 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމީޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު އާޓިފިޝަލް ބީޗްކުރިމަތީގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމު ރަސްމީޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕްގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 26 ޖޫން 2005 ގަ އެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ ރާއްޖޭއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށާއި، އިންސާނީ ހައްޤައް ފެށުނީއްސުރެން ވަކާލާތުކުރަމުންއަން ޕާޓީއެކެވެ.

33%

33%

33%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު