Raajje vs Srilanka
  ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ މެޗްގެ ތެރެއިން l ފޮޓޯ: ވަގުތު

ފޯ ނޭޝަންސް އިންވިޓޭޝަނަލް ކަޕްގެ މިރޭގެ މެޗު ވެސް ފަސްކޮށްފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ސްރީލަންކާގައި މިއަދު ފަށާ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ފޯ ނޭޝަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ލަންކާއަށް މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާއިރު, މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެން އޮތް ސީޝެލްސް އާއި ބަނގުލަދޭޝް މެޗު ވެސް ވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަަބަބުން މާދަމާ ހަވީރަށް ފަސްކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން މާދަމާ ހަވީރު ރާއްޖެ ގަޑިން 15:30 ގައި ކުޅޭނީ ބަނގުލަދޭޝާއި ސީޝެލްސްއެވެ. މުބާރާތުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތު މާދަމާރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 19:30 ގައި ބާއްވަން މިހާރު ވަނީ ރާވާފައެވެ.

މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ޞާލިޙް މިހާރުވަނީ ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ލަންކާ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރާޖަޕަކްސަ ޓްރޮފީގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބޭއްވީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ފަހަރު މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ 23 އަހަރުން ދަށަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެންނެވެ. އެ ފަހަރު ތަށި އުފުލާލީ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމުންނެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޚަބަރުތައް “ވޮއިސް” އިން ގެނެސްދޭނެއެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.