ADS BY VOICE

ބޮޑީބިލްޑިންގް އެސޯސިއޭޝަންގެ އާންމު އިންތިޚާބު އޯގަސްޓް 2ގައި ބާއްވަނީ

- 10 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާންމު އިންތިޙާބު 2 އޯގަސްޓް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މި އިންތިޚާބުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ރައީސަކާއި، ނައިބު ރައީސަކާއި އާންމު މެންބަރުން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިންތިޙާބު ކުރިޔަށް ދާނީ މާފަންނު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒް މީޓިންގ ރޫމްގައި އޮގަސްޓް ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 20:30ގައެވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް، މި އިޢުލާން އާއިއެކު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެސޯސިއޭޝަން ގެ ރަސްމީ ވައިބަރ ގްރޫޕް އާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރާއިން ލިބޭނެއެވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ "ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް" ބަލައި ގަތުން ކުރިޔަށްދާނީ، 28 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ން 14:00 އާއި ދެމެދު، ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑު، އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް ގައިހުންނަ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރާއިންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު