މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ދަރިފުޅު މަރާލައިފި

- 6 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ކެނެޑާގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރާލި މަންމައަކު އަށް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ކެނެޑާގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ މަނިޓޯބާގައި އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ޖެސިކާ ބްރެންޑަން އޭނާގެ ތުއްތު ފިރިހެން ދަރިފުޅު މަރާލާފައިވަނީ ރާބޮއެގެން މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެން ކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޖެސިކާ އަށް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން މަނިބބޯޓާގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ދެއަހަރުގެ ދަރިފުޅު މަރާލީ އެކުއްޖާ ނިންދަވާފައި އޮއްވާ ހޭލައިގެން ސަކަރާތް ޖަހަން ފެށުމުން އައި ރުޅީގައި ކަމަށް ޖެސިކާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ޖެސިކާ ވަނީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެން އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ދީފައި ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޓެހިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު