ADS BY VOICE

އިންޑިއާއަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން މިލިއަނެއްހާ މީހުން ގެދޮރު ދޫކޮށް ދާން ޖެހިއްޖެ

- 11 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

އިންޑިއާގެ އުތުރު އިރުމަތީގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ހިނގި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން މިލިއަނެއްހާ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކާއި ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި، އެގައުމުގެ އައްސާމް ސްޓޭޓަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން 72 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 10 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި އަރުނާޗަލް ޕްރަދޭޝްއިން ހަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

" ފާއިތުވި ތިން ދުވަހު 10 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އެއީ ތަފާތު ހާދިސާތަކުގައި. އަދި މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށް ވަނީ ދާން ޖެހިފައި" އައްސާމްގެ ލޯކަލް ގަވަމެންޓްގެ އިސް ފަރާތަކުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްސާމްގެ 33 ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ތެރެއިން 25 ޑިސްޓްރިކްޓަކަށް އަންނަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހުގައިވެސް އެގައުމުގެ އުތުރު އިރުމަތީގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މިދުވަސްވަރު އިންޑިއާއަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އުތުރު އިރުމަތީގެ އެހެން ސްޓޭޓްތައް ކަމަށްވާ މެގަލަޔާ، ސިއްކިމް، އަދި މިޒޮރާމްއަށް ވެސް ގެއްލުން ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު