ADS BY VOICE

މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އަޅައިިފި

- 11 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ހިންގި ލާ އިންސާނީ ޖަރީމާތަކާއި ގުޅިގެން، އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ވެރިންތަކަކަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެމެރިކާއިން ވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގައި މިޔަންމާގެ ރަހީން ސްޓޭޓްގައި އެގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަން މީގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް، މިން އަން ހްލެއިންއާއި، އިތތުރު ތިން މީހަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާއިރު، އެ ފަރާތްތަކަށް އެމެރިކާއަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތް ވަނީ ހަދާފައެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށްވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނީ އެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމީ ދެ އަހަރު ކުރިން، ރަހީން ސްޓޭޓްގައި ދިރިއުޅެމުން އައި 740،000 މީހުން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަ ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވި ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި އެ ހަތަރު މީހުން ޝާމިލުވާ ކަމުގެ ހެކި ފެންނަން ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

" މި ނިންމުމާއިއެކު މިޔަންމާ ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމި އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމަކީ އެމެރިކާ" ޔޫއެސްގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގި ޖަރީމާތަކުގެ ޒިންމާ މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ނުނެގުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ އެފަދަ އަމަލުތަކުގެ ރިޕޯޓް މިހާރުވެސް ލިބެމުން އަންނަކަން އެބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމެރިކާއިން ނިންމި ނަމަވެސް، އެގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލަރ އަންގަން ސޫޗީގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނިންމާފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު