ADS BY VOICE

އިނގިރޭސީންގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ބޮރިސް ޖޯންސަން!

- 11 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރކަމުގެ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަދި ލަންޑަންގެ ކުރީގެ މޭޔަރ ބޮރިސް ޖޯންސަން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމުގެ ވޯޓުގައި އިސްކޮށް ކެމްޕެއިންކުރެއްވި ބޮރިސް އެމަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ އެޕާޓީގެ 92،000އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގައި އެންމެ ގިނަ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ކިބައިގައި އޮތުމުން ބޮރިސް ވެގެންދާނީ އެގައުމުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށެވެ. 

އެމަގާމު ކަށަވަރުވުމާއި އެކު ދެއްވި ތަގުރީރުގައި ބޮރިސް ވިދާޅުވީ އޮކްޓޯބަރު 31ގެ ކުރިން ބްރެކްސިޓްގެ ކަންކަން ނިންމަަވައި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ ފައިދާތަކުގެ ފުރިހަަމަ ބޭނުން ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. 

ބޮރިސް އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓްރަމްޕްކަމަށް ގިނަބަޔަކު ސިފަކުރެއެވެ. ސަބަބަކީ ބޮރިސްއަކީވެސް މުސްލިމުންނާއި އަދި ހިޖުރަވެރިންނާއި ދެކޮޅު ސިޔާސަތުތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު