ADS BY VOICE

ީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާ އަންގާރަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި

- 1 year ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމް އިން އަސްލު ސައިޒު ދައްކާލުމަށް ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ADS BY ORCHID

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، މާދަމާރެޔަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ޖަލްސާ ފަސްކުރަންޖެހުނީ، އަތޮޅުތަކުން އަންނަން ބޭނުންވާ ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު ގިނަކަމުން، ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވި ނަމަވެސް އެބޭފުޅުންނާ އެކީގައި ނޫނީ އެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ޕީޕީއެމް އިން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ ކަމަށެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލުމަށް އެބޭފުޅުން ނުހަނު ބޭނުންވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 18 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރެޔަށް ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، ފަސްކުރަން ޖެހުމުން ރައްޔިތުންގެ އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަށް މައާފަށް އެދޭކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާއަށް މީހުން ގެންނަނީ ލާރި ދީގެން ނޫން ކަމަށާއި، އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ސަޕޯޓަރުން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އަމިއްލައަށް ކަމަށްވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކަފާނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަ ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާއަކީ އަތޮޅުތަކުން މީހުން ގެންނަކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާންކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީޑީއާގެ ކުރިމަތީގައި، އަތޮޅުތަކުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޚަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި ލަފާ ގަޑީގައި ޕީޕީއެމެގް ޓީމުތައް ދާނެ ކަމަށާއި، އެ މަންޒަރުތައް ލައިވްވެސް ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު