ADS BY COCA COLA

މަޝްހޫރު "މިނިސޯ" ގެ ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

- 6 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޑިސްކައުންޓް ރީޓެއިލް ފިހާރައެއްކަމުގައިވާ "މިނިސޯ"ގެ ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ޗައިނާއަށް ނިސްބަތްވާ މި ކުންފުނިން ވަނީ ދާދިފަހުން ހަ ގައުމެއްގައި އެކުންފުނީގެ އިތުރު ފިހާރަތައް ހުޅުވުމަށް ޕާޓްނަރުންނާާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިތުރުން ޔޫކޭ، ފްރާންސް، ރީޔޫނިއަން، އަރޫބާ އަދި ކުރަކާއޯ އެވެ.

މިނިސޯގެ ފިހާރަތައް ދުނިޔޭގެ 90 ގައުމެއްގައި މިވަގުތު ހުރެއެވެ. މި އަދަދު 2022ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން 100ގައުމެއްގައި 10،000ފިހާރައަށް ހެދުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒެކެވެ.

އެ ފިހާރަތަކުގައި އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ސާމާނުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަދިގޭ ސާމާނާއި، ސެންޓާއި، ކުޅޭއެއްޗެއްސާއި، މޭކަޕް ސާމާނުގެ އިތުރުން އިލެކްޓްރޯނިކްސް ހިމެނެއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ރާއްޖެ އައިމަވެސް ޑިސްކައުންޓް ސްޓޯއަކަށް ވާނެބާ

ހަބަރު