ADS BY VOICE

އެމެޒޯން ޖަންގަލީގެ އަލިފާނާއި މެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުުކުރައްވައިފި

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ބްރެޒިލްގެ އެމެޒޯން ޖަންގަލީގެ ބޮޑުބަޔެއްގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ގަނޑާއި މެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އެމަނިކުފާނު މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އެމެޒޯން ޖަންގަލީގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ އަލިފާންގަނޑާއި މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރައްވާކަމަށެވެ.

އެ ޖަންގައްޔަކީ ދުނިޔޭގެ އޮކްސިޖަންގެ 20އިންސައްތަ އުފައްދާ ތަނަށް ވީހިނދު، އެއީ މި ދުނިޔޭގެ ފުއްޕާމޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިފަކުރެއްވިއެވެ. 

އަދި ތިމާވެށީގެ ނާޒުކު ހާލަތެއް އޮތް ގައުމެއްގެ ގޮތުން އެމޭޒަން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދުނިޔެއަށް ގޮވާލާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު