ADS BY VOICE

ޓޫރިޒަމްގެ ހަގީގީ މަންފާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ނުފެނޭ: އޭޑީބީގެ ރައީސް

- 8 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ކުރާ ހަގީގީ މަންފާއެއް ނުފެންނަކަމަށް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކްގެ ރައީސް ޓަކިހީކޯ ނަކާއޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރާއި އެކު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފުޅާކޮށް ހިންގާ، ކޮންމެ އަހަރަކު 1.5 މިލިޔަން ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކީ ކަމުގައިވިޔަސް، އޭގެ ހަގީގީ ފައިދާ އިގްތިސާދާއި ޖީޑީޕީއަށް ލިބެމުންދާތަނެއް ނުފެންނަކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ސިނާއަތުގައި ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށް، އެ ސިނާއަތުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަ ނުކުރެވެނީސް، އެ ސިނާއަތުގެ ހަގީގީ ފައިދާ ދިވެހިންނަށް ނުކުރާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުތުން ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އޭޑީބީގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފުޅާކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

80%

20%

0%

1 ކޮމެންޓް

ބޮންދު ގިނަވީމަވާގޮތް

ހަބަރު