"ސިޔާސީ ކުނި" އަޅަން ޝިފާ އިތުރު ޑަސްބިން ހޯދަނީ

- 4 months ago 1 - އަމާލް މުހައްމަދު

ކުނި އަޅަން އިތުރު ޑަސްބިންތަކެއް ބޭނުންވާ ކަަމަށް ވިދާޅުވެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ސަރުކާރު ކޯލިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަތް ބޭފުޅުންނަކީ "ކުނި"ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަރިހުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންތަކެއް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ގިނަ ބަޔަކު، ހާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މީހުން އަންނަނީ އެކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ވަނީ ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަކީ "ކުނި" ކަމަށް ސިފަ ކުރައްވާ، ކުނި އަޅަން އިތުރު ޑަސްބިން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެެވެ.

ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހްމަދު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުން އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމް އަށް ނިސްބަތްވި ކުރީގެ އިތުރު މެމްބަރުންތަކެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

33%

66%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު