ADS BY PIZZA KITCHEN

ސީ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ނުލިބޭތީ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ކުރަނީ!

- 1 year ago 1 - ސުހޭލާ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ސީއެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ނުދޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ އެސިޓީގެ ރައްޔިތުން ޝަކުވާތައް އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އެކަން ފާހަގަކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޝަރަފުއްސާދާތުވިދާޅުވީ، ސީ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާތީ ރައްޔިތުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން އަންނަތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވަނީ ހުޅުމީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ.

"ލޯންޗު ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަން ޖެހުމުން އެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވޭ" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑު އަތޮޅުގައި ސީ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ދެނީ އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން ކޮމާންޑްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ސީއެމްބިއުލާންސް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ގެނެސްފައިވާއިރު، މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަމުންދާތީ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް ސީ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ދުވަހަކު ހިތް ނުފުރޭ ބައެއްތަ މި އައްޑޫ މީހުންނަކީ

ހަބަރު