ADS BY VOICE

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް، ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 ސަސްޕެންޑްކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މަޖިލިސް ސަސްޕެންޑްކުރެއްވުމަށް ރާނީ އެލިޒަބަތު ނެރުއްވި އަމުރުފުުޅުގައި ވާގޮތުގައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހާއި ބާރަ ވަނަ ދުވަހާއި ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ސަސްޕެންޝަން ހިނގުން ފަށަން ޖެހޭނެެއެވެ.

އަދި މި ސަސްޕެންޝަން އުވިގެންދާނީ އޮކްޓޯބަރު 14 ވަނަ ދުވަހުގައި ރާނީ އެލިޒަބަތު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތި ގޭގައި ދެއްވާ ޚާއްސަ ތަގުރީރަކުންނެވެ. މި ތަގުރީރުގައި ސަރުކާރުގެ އެޖެންޑާތައް ހާމަކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިވަގުތު ތިއްބެވީ ޗުއްޓީއެއްގައެވެ. އެބޭފުޅުން އަނބުރާ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވަން ހަަމަޖެހިފައި އޮތް ތާރީޚަކީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް މިކަން ކުރައްވާފައި މިވަނީ ޑީލެއް ނެތި ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުން އިނގިރޭސިވިލާތް ނުކުތުން ހުއްޓުވާނެކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުނެފައިވާ ދަަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ބޮރިސް ޖޯންސަން އަމާޒު ހިއްޕަވާފައިވަނީ ޑީލެއް ނެތި ނަމަވެސް އޮކްޓޯބަރު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުން އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަކިވުމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް މަޖިލިސް ހުޅުވުމުން ނަގާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ލޭބަރ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޖެރެމީ ކޯރބިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު