މިތިބީ ނިޔާވި މީހުންގެ އާއިލާތަކާއެކު- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

- 4 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން އެރަށް ކައިރީގައި އޮންނަ ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލި ހާދިސާގައި ނިޔާވި ފަސް މީހުންގެ އާއިލާއަށް ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން ތައުޒިޔާ ރައްދުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ލޯންޗު ބަންޑުން ޖަހހާލައި، ފަސް މީހުން ނިޔާވި ހަބަރު އެހީ ފުން ހިތާމައާ އެކީގައި ކަަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ މެމްބަރުން، ނިޔާވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ލިބުނު ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި އެ ހާދިސާގައި އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަތަރު ބޭފުޅަކާ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވިކަން އެއީ ބަރުދާސްތު ކުރަން ދަތި، ވަރަަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"މިދަނޑިވަޅުގައި ނިޔާވި ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ދުއާ ކުރަމެވެ." ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަދުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ އެރަށު ސްކޫލުގައި އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ޓީޗަރު ކަމަށްވާ ހުސެއިން އަބްދުﷲ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން މަރިޔަމް މަނިކެ އަދި އެމީހުންގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅާ، އެ ދަރިފުޅުގެ އަނންހެން ދަރިއެވެ.

އެ ލޯންޗު ހަނިމާދޫއަށް ދާން ފުރީ މޫސުން ވަރަށް ގޯސް ވަގުތެއްގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު