ADS BY COCA COLA

ލުކާކޫގެ ގޯލުން އިންޓަ މިލާން މޮޅުވެއްޖެ

- 5 months ago 0 - އަމީން

ސެރީއާގައި އިންޓަ މިލާން އަދި ކަގިލަރީ ވާދަކުރި މެޗް 1-2 ކުން އިންޓަ މިލާން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އިންޓަގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ ކުރި ހޯދީވެސް އެޓީމުންނެވެ. މާޓިނޭޒް ޖެހި ގޯލުން އިންޓަ ކުރީގައި އޮވެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުން އިރު ދެވަނަ ހާފުގެ މެދުތެރެއިން ކަގިލަރީ ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. އެޓީމުގެ ގޯލް ޖަހައިދިނީ ޕެޑްރޯއެވެ.

މި މެޗުން އިންޓަ މޮޅު ކޮށްދިން ގޯލް ޖެހީ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް މި ސީޒަނުގައި އިންޓައައި ގުޅުނު ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވަޑް ލުކާކޫއެވެ.

މި ގޯލް ޖަހަން އިންޓައަށް މަގު ތަނަވަސްވީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. އިންޓައަށް ކުޅެދިން ދެ މެޗުގައި ލުކާކޫ ޖެހި ގޯލުގެ އަދަދު ވަނީ ދޭކަށް އަރާފައެވެ.

މި މެޗުން ފާހަގަވެގެންދިޔަ އެއް ކަމަކީ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ލުކާކޫއަށް ކުރި ނަސްލީ ފުރައްސާރައެވެ. 

އިޓަލީ، ޔުވެންޓަސް، އަދި ޗެލްސީގެ ކޯޗްކަންވެސް ކޮށްފައިވާ ކޮންޓޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މި ސީޒަނުގައި އިންޓަ މިލާން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާނެކަމަށް ގިނަބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ކުޅުނު ދެމެޗުންވެސް މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާން އޮތީ ސެރީއާ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު