ADS BY VOICE

އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ ބިންގާ ހުޅުމާލޭގައި އަޅައިފި

- 9 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭއްގައި މިއަދު އަޅައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްބަސީގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރެވެ.

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތައް އެޅުމަށް ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 30،000 އަކަފޫޓުގެ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ބޭރުގެ ހުރިހާ އެމްބަސީތައް އެސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނި ގޮތުގައި، ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވުގައި އިންޑިއާ އެމްބަސީ އެޅުމަށް ދިން ބިމުގައި އިމާރާތް އެޅުމަށްޓަކައި މިއަދު ވަނީ ބިންގާ އަޅާފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އެމްބަސީ މިހާރު ހިންގަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަމީންގެ ގެކޮޅު ކަމަށްވައި، ހ. އަތިރީގޭގެ އިމާރާތެއްގައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު