ADS BY VOICE

ހޮރައިޒަން އަށް މަސް ގަންނަ އަދަދު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގާ މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެލެކްސްއިން މަސް ގަންނަ އަދަދު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ހޮރައިޒަނުން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަންނަ އަދަދު ކޮންޓްރޯލްކުރީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގު ދަށްވެ، މަސް ބޭރުނުކުރެވި، އަދި މަސްބަންދު ކުރުންވެސް މަޑުޖައްސާލަން ޖެހުމުންކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މާންދޫގައި މަސް ރައްކާކުރާ ސްޓޯރުތައް ފުރިފައިވާކަމަށްވެސް އެކުންފުނިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ދޯންޏަކުން ދުވާލަކު ކިރޭނީ 1 ޓަނު މަސް ކަމަށް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ. އަދި ބާޖެއް ގެނެސް މަސް އެރުވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށްވެސް ހޮރައިޒަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެލެކްސްއަށް މަސް ގަންނަ އަދަދު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް ޕްރޮސެސްކޮށް މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މިފްކޯއިން ހާމަކުރާގޮތުގައި އެކުންފުނިން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމެއް ނެތި މަސް ގަންނަމުންދާނެއެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު