ސީޒަން ނިމުމުން މެސީއަށް ބާސާ ދޫކޮށްލެވިދާނެ

- 4 months ago 0 - އަމީން

ބާސެލޯނާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މެސީ ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ސީޒަން ނިމުމާއެކު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

މިހާތަނަށް އަށް ފަހަރެއްގެ މަތިން ބާސެލޯނާއާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފައިވާ މެސީ، އެންމެ ފަހުން 2017 ވަނަ އަހަރު އެ ކްލަބާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރިއިރު ސީޒަނެއް ނިމޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނަމަ އެކަން ކުރުމުގެ ބާރުލިބިދޭ 'ކްލޯސް' އެއް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިވާކަމަށްވެއެވެ. އެގޮތުން އެކަމާމެދު ގޮތް ނިންމަން މެސީއަށް ލިބެނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށްވެއެވެ.

ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާނަމަ އޭނާއަށް ބަދަލުވެވޭނީ ޔޫރަޕުން ބޭރުގެ ކްލަބަކަށް ކަމަށް މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ވެއެވެ.

32 އަހަރުގެ މެސީ ވަނީ ބާސެލޯނާއާއެކު ކްލަބް ލެވެލްގައި ހޯދެން ހުރި ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައި ފަސް ފަހަރު ބެލޮން ޑިއޯވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު