ADS BY VOICE

ޕީޕީއެމްއަކީ އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ: ރައީސް ޔާމީން

- 10 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ޕީޕީއެމްއަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ރައީސް ޔާމީން އެހެން ވިދާޅުވީ އދ.މަހިބަދޫގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްއަކީ ވަކި މީހެއްގެ ފިކުރެއްގެ ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެޕާޓީއާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، އުމަރު ނަސީރަށްވެސް އަދި ނާޒިމްއަށްވެސް މި ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާށޭ" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކަށް އެބޭފުޅުން ވާނަމަ، ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަަވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރު ކަމަކީ، ނުވަތަ ގައުމުގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ނަމުގައި ލިޔެވިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެ ހިސާބަށް ވާސިލުވާން، ޕާޓީއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރު ފަށާފައިވާއިރު، އިއްޔެ އެޕާޓީން ވަނީ އދ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރު ފަށާފައެވެ. މި ދަތުރު ތަކުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައއީސް، އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު، ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ޑރ.ޖަމީލު އެދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ޕާޓީގެ ސުލޫކާ ހިލާފަށް ކަމަށް ޖޭޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު