ADS BY COCA COLA

ިޒިމްބާބްވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އަވަހާރަވެއްޖެ

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޒިމްބާބްވޭގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަަންދެން ވެރިކަން ކުރެއްވި އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އުމުރުފުޅުން 95އަހަރުގައި މުގާބޭ އަވަހާރަވީ އެބޭފުޅާގެ ބަލިހާލުކޮޅަށް ސިންގަޕޫރުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ.

30 އަހަރު ވަންދެން އެގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި މުގާބޭގެ ވެރިކަން އަސްކަރީ އިންގިލާބަކުން 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމާއި އެކު، އޭނާގެ ބަލިހާލުކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެގެން ދިޔައެވެ.

ގިނަބަޔަކު މުގާބޭ ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ ޒިމްބާބްވޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީގެ ގޮތުގައެވެ. ސަބަބަކީ ޒިމްބާބްވޭ ރޮޑީޝިޔާގެ ގޮތުގައި އޮތް ދުވަސްވަރު ދިމާވި ނަސްލީ ތަފާތުތަކާއި ދެކޮޅަށް އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވުމެވެ.

މުގާބޭ ވަނީ މީގެ ކުރިން އެބޭފުޅާގެ އުމުރުފުޅުން 100އަހަރު ވަންދެން ވެރިކަން ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މުގާބޭގެ ދައުރު ގިނަބަޔަކު ސިފަކުރަނީ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސަބަބަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ އިގްތިސާދު އިނދަޖެހި، ސިޔާސީގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވި ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުމެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު