އައްޑޫގައި ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލާން ފެނަކައިން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އެކުންފުނިން ބުނީ ސެޕްޓެމްބަރު 14ވީ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 އިން ހަވީރު 4 އަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ކޭބަލް ނެޓްވޯކްގެ މަރާމާތަކަށެވެ.

އަދި މި މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމާލެވިއްޖެނަމަ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓް ދެވިދާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އައްޑޫގެ ކަރަންޓް ވިއުގައަށް މައްސަލައެއް ޖެހި، ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ވަނީ އަށް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން އާންމުންނަށް ވަނީ ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު