ސިއްރުފެންފުށީގެ ކޮރެލޭރިއަމް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވައިފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ށ.ސިއްރުފެންފުށީގައި ހިންގާ ފެއާމޮންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮރެލޭރިއަމް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އެ ރިސޯޓުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މި ކޮރެލޭރިއަމް ހުޅުވާފައިވަނީ މުރަކަތަކެއް ސިފަވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ ސްކަލްޕްޗަރތަކަކާއި އެކުގައެވެ. މި ސްކަލްޕްޗާތައް ހުންނަނީ އެ ތަނުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން، ކަނޑުއަޑިން މައްޗަށް އަރާ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ 10 ހޮޅި ބޭނުންކޮށްގެން ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

މިތަކެތި ހަދާފައިވަނީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.

އެ ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް، ރިސޯޓްގެ މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓުންނާއި އެކު އެ ސަރަހައްދަށް ފީނައި މައުލޫމާތު ލިބުމުގެ ފުރުސަތުއޮތްކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން މި ކޮރޭލިއަމް ހަދާފައިވަނީ އިންސާނުން ސިފަވާގޮތަށް ހުންނަ ސްކަލްޕްޗަރތަކެއް ހިމަނައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ބުދުތައް މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ނަގާފަ އެވެ.

60%

0%

40%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު