ADS BY VOICE

ހުޅުމާލޭ އަމީން އެވެނިއު ފްލެޓްގެ ބޯޑް އެކުލަވާލުން މިމަހު 16 ވަނަދުވަހު

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އަމީން އެވެނިއުގެ އަމީން އެވެނިއު އޯކް، ޓީކް އަދި މޭޕަލްގެ ބޯޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެގޮތުން އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް މިމަހުގެ 16ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަށެއް ޖަހާއިރު ހުޅުމާލެ ޔޫތު އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ބޯޑަކީ އިމާރާތުގައި ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން 8 މެންބަރުންނާއި އެ އިމާރާތް ތަރައްގީކުރި އަމީންގެ ފަރާތުން އެއް މެންބަރަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭނެ ބޯޑެކެވެ. މި ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ވޯޓުލެވެނީ ފްލެޓްގެ ވެރިންނަށް އެކަންޏެވެ.

އަމީން އެވެނިއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ގޮތުގައި މި ބޯޑަކީ އެޕާރޓްމެންޓްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މެއިންޓްނެންސްގެ ކަންކަން އޮންނާނެގޮތް ނިންމާނެ ފަރާތެވެ. އެގޮތުން އިމާރާތުގެ ގަވާއިދުތަކާއި، އެ ގަވާއިދުތަކަށް ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެގޮތް ކަނޑައަޅާނީ މި ބޯޑުންނެވެ.

މިވަގުުތު އަމީން އެވެނިއުގެ ބިލްޑިންގ މެއިންޓްނެންސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޕްރީމިއަރ ޕްރޮޕަޓީގެ ފަރާތުންނެވެ. މިއީ ޕްލެޓިނަމް ރެޒިޑެންސްގެ މެނޭޖްމަންޓްވެސް ކުރަމުންދާ ފަރާތެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު