ADS BY VOICE

150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ގައުމުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނަން- އީސީ

- 5 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

 2020 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި، ބޭރު ގައުމެއްގައި 150 މީހުން ވޯޓު ލާން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފިނަމަ، އެގައުމެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އީސީއިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި 50 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ރިސޯޓްތަކާއި، ސިނާއީ ރަށްތަކުގައި އަދި 25 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ޖަލުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަަހައްޓާފައިވަނީ ސްރީލަންކާގައި އެކަންޏެެވެ. އެގައުމުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓީ ވޯޓުލާން 1،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުންނެވެ.

ކައުންސިލު އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންތިހާބު ބާއްވަނީ އެމަހުގެ ކޮން ތާރީހެއްގައި ކަމެއް އީސީން ހާމައެއް ނުކުރެެއެވެ. އެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް، ގާތްގަނޑަކަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް އީސީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި225،987 މީހުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު