ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި ރާއްޖެއިން ތެދުވެއްޖެ

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ސަަރަހައްދުތަކަކަށް ވެރިވެގަތުމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންހާޔޫ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

މިކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ އިޒްރޭލުގައި އަންނަ ހަފްތާގައި އޮންނަ އާންމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ ޖޯޑަންގެ ވާދީއާއި އިރުމަތީ ޑެޑްސީގެ ސަރަހައްދުތަކަކީ އިޒްރޭލުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންހާޔޫ ވިދާޅުވުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

މި ބަޔާނުގައި ރާއްޖެއިން އިޒްރޭލުން މިހާރު ވެރިވެގެންފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ސަަރަހައްދުތަކަކީ އިޒްރޭލުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފް ކަމެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ ޖެނީވާ ކޮންވެންޝަނާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މެދުއިރުމަައްޗަށް ދާއިމީ ސުލްހައެއް ހޯދުމަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެގެންދާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިބަޔާނުގައި ރާއްޖެއިން އިތުރަށް ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއާއި ޚާއްސަގޮތެއްގައި އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިސް ހިމެނޭގޮތުން މިކަމާއި ގުޅުންހުރި ގަރާރު ނަންބަރު 2334ފަދަ އެތަކެއް ގަރާރުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، ގާނޫނު ދެމެހެއްޓުމާއި ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ކުރަމުން އަންނަ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

މި ބަޔާން ނިންމާލަމުން ބުނީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނާއި އެކު އަބަދުވެސް ވާނެކަމަށާއި ދެ ދައުލަތުގެ ނިޒާމަށް އަބަދުވެސް ވަކާލާތުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 1967ވަނަ އަހަރުގެ ބޯޑަރާއި އެއްގޮތަށް އިރުމަތީ ގުދުސް ވެެރިރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ފަލަސްތީނަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތާއިދުކުރާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު