ADS BY PROPERTY.MV

ނިޔުޔޯކް މުއާހަދާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

- 4 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮންވެންޝަން އޮން ރިކޮގްނިޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް އޮފް ފޮރިން އާބިޓްރަލް އެވާޑްސް (ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަން)ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މި ކޮންވެންޝަން ނުވަތަ މުއާހަދާގައި ބައިވެެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވަނީ 2010ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

މި ކޮންވެންޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތެވެ.

މިމުޢާހަދާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ ބޭނުމަކީ، ބޭރު ދައުލަތްތަކުގެ ތަޙްކީމުގެ ނިންމުންތައް ބަލައިގަނެ ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުން ކަމަށާއި އަދި އޭގެ ސަބަބުން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ޤާއިމު ކުރެވި، ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ވަނުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިގެންދިއުންކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ކޮންވެންޝަންގައި ސޮއިކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގްވާމީ އާބިޓްރަރީ ކޯޓު ތަކުގައި ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށްވެސް ލާޒިމު ވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވި 161ވަނަ ގައުމެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު