ADS BY VOICE

ދައުލަތުން 50 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރުވާލައިގެން ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއް؟: އަލީ ހުސެއިން

- 8 months ago 4 - ސައިޒަން

ދައުލަތުން 50 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރައިގެން ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

"އަހަރުމެން ރަށަކު ފެނާއި ނަރުދަމާއެއް ނެތް، ކިހާދުއާއި ކުޑަރިކިލަކު އާރާފައިބާނެ ރައްކާތެރި ބަނދަރެއްނެތް" ޢަލީ ހުސައިންގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މެންބަރު ޢަލީ ހުސެއިން އަކީ މަޖިލީހުގެތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އެންމެ ގަދަޔަށް ބަސްބުނަމުން އަންނަ އެއް ފަރާތްތެވެ.

އަލީ ހުސެއިން ގެ ޓުވީޓު އަމާޒުކުރައްވާފައިވަނީ މަރުކަޒީ ބޭންކުން އާއްމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ތަފާތު ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ވަނީ 50 ބިލަން ރުފިޔާ އަށްވުރެން މައްޗަށްގޮެސްފައެވެ. ދަރަނީގެ ތެރެއިން 29.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އެތެރޭގެ ދަރަންޏެވެ. އަދި 21.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ބޭރުގެ ދަރަންޏެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި ދަރަނި ހުރީ 48 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

ގިނަ ޢާންމުންނާއި މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ވެސް ޝަކުވާއަކަށްވަނީ މާލެ ސަރަހައްދައް ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައި ހަރަދުނުކޮށް ރާއްޖެއަށް ހަމަހަމައަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްއޫތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. 

83%

0%

16%

4 ކޮމެންޓް

ދެން ތިބޭ ގުނބޯ ހެދިފަ. އިބޫ ޖަހާ ފޮޑިންވެސް ކުރީގަ ދުވީ ސެންޓް ވަސް.

އެއްޗެއް ވިސްނިފަ އޮންނާނީ ދެންތިބޭ އެއްބާރުލުން ދެމޭ ކިޔާފަ، މިހާރު ތި އެއްބާރުން ދެވެނީ ކޮންކަމަކާއިކަން އެގޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން، ރައްޔިތުން ހޭއަރާތި.

އަލީ ހުސެއިން ކައިރީ ރަގަޅު ވާހަކަ އެއް ބުނަންތަ ތިޔޮތީ ހަމަރާޑި ވެފަ ވޯޓް ދިންމީހުން މިތިބީ އެެއްކަމެއްވެސް ނުވެފަ ބަޖެޓް ފޮނުއަރުވާފަ ދިޔައީ ނާދިރާއާއެކު !!!

ހަބަރު