ADS BY VOICE

ރާއްޖެ-އިންޑިއާ އަޝްކަރީ ގުޅުން: އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

- 8 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ބަޕިން ރަވަޓް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިންޑިއާގެ އާމީ ޗީފް ރަވަޓް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާކަން ހާމަކުރައްވައި އެންއެމްޑީއެފްގެ އިސް ތަރުޖަމާން ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރަވަޓްގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ހަ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްކެވެ.

އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ އެވެ.

ރަވަޓްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ދެމެދު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމެއްވެސް ހާމަކުރައްވާފައެެއްނުވެއެވެ.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާ-ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ވަނީ ބަދަހިވެގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ދެ ޤައުމުގެ އަސްކަރީ ގުޅުންވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިކުރަން ފައްޓަވާފައެވެ. މިއާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ އަދަދު އެތައް ގުނައެއް ގިނަ ކޮށް މިހާރު އައްޑޫގައި އަޅަމުން ގެންދާ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލަކީ އިންޑިއާ ބޭސްއެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރަމުނެދެއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު