ADS BY VOICE

ދަރުމަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވާނެ، އެއީ އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ބައެއް: އައިޖީއެމްއެޗް

- 8 months ago 8 - އިނާޒް މޫސާ

25 ބުރީގެ ޒަމާނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވާނެކަމަށާއި، އެއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އަޅާދީފައިވާ އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ބައެއްގޮތުގައި ހަމަ ޖައްސާފައިވާކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމާއި ގުޅިގެން "ވޮއިސް" އިން ކުރި ސުވާލަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ މާކެޓިންގ މަލާހާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްއަކީ އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ބައެއްކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދަރުމަވަންތަ ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވާނެކަމަށެވެ.

މަލާހާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މިހާރު އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކުރަމުންކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފަންޖިފިލާއިން ރޭޑިއޮލޮޖީ، ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ކުޑަކުދިންގެ ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ނާރުގެ ބަލިތައް، ތިންވަން ފަންގިފިލާއަށް ފިޒިއޯތެރަޕީއާއި ހައިޑްރޯ ތެރަޕީ، ފަސްވަން ފަންގިފިލާއިން ސްޕީޗް ތެރަޕީ، އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ، ހަވަނަ ފަންގިފިލާއިން ލޮލާއި ކަރުންމަތީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަކީ އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ބައެއްގޮތުގައި ހަމަ ޖެހުމާއެކު ކުރީގެ ނަން "ދަރުމަންތަ ހޮސްޕިޓަލް" ގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންވަނީ "ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ކޮންޕްލެކްސް" އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީ ކުރަން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަން ފެށީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު އިމާރާތް، ސިންގަޕޫރުގެ ޝެންހުއާ ކުންފުންޏާ 143 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ހަވާލުކޮށް ޖޫން، 5، 2016 ގައި މަސައްކަތް ފެށީ ދެ އަހަރުން ނިންމުމަށެވެ.

0%

66%

33%

8 ކޮމެންޓް

ތިއީ ގެރިމޯދީ ހަދާދިއްތަނެއް އެތާގެރިގެއް ގުޅެއް މިސަރުކާރު އަގުވެއް ޓޭނެއެނަމުގަ ހުޅުވާފިއްޔާ އެހެއް ވެނުކެރުނީ މިއީނަމް ބަދަޅު ކުރާސަރުކާރު

ތިތައް ނުހުޅުވާ ހިއްނަވަރު އިބުރާގެ ބައްޕަގެ ނަމައް ބަދަޅުކޮއްޅާ އޭރުއް ސަޅިވާނެ

''ދަރުމަންތަ ހޮސްޕިޓަލް'' މިނަން ކިޔާ ހަސްފަތާލެއް ރާއްޖޭގައި ހުރޭތަ

ސޯލިހަށް މޯދީއެބަހުރި ލައްކަ ފައިސާ ދީފައި. ދެން ބޮޑުވަރުދޯމީ.

އިބާރީމްބެ މޮޔަފުޅުވީތޯ. މޯދީ ކިހާވަރެއްތޯ ދީގެން ތިޔައުޅުއްވަނީ. ދިވެހިންގެ ހަދަރުގައި ހެދި މާސިންގާ އިމާރާތެއް އިންޑިއާގެ ތަނަކަށް ތިޔަހެދީ ހާދަހާ ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ނުބައިވެގެންނޭދޯ

އެހެންވިއްޔާ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ކިޔައިގެން ނުވާނެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބައެއް ވިއްޔާ އޮންނަން ޖެހޭނީ ނަމެއް ނުކިޔާ .ޔާމީން ކުރި ކަމެއް ވީމާ މޭ ކަރަނީ. އެހެންނު،.

ހަބަރު