ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އިންޑިޔާގެ ސިފައިންގެ އިސްވެރިޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ސްޓާފް އަދި ޗީފްސް އޮފް ސްޓާފް ކޮމިޓީ (ސީ.އޯ.އެސް.ސީ)ގެ ޗެއަރމަން، ޖެނެރަލް ބިޕިން ރާވަތު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިއަދު ހެނދުނު، ދިފާޢީ ވުޒާރާގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި، ދެ ބޭފުޅުންވަނީ ދިފާޢީ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ގާތް ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަދި މިގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުންވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ސަންޖޭ ސުދީރުއާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަތީފާއި ކާނަލް ޢަބްދުލް މަތީން އަޙްމަދުގެ އިތުރުން ދެޤައުމުގެ ޑިފެންސް އެޓާޗޭއިންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު