ADS BY VOICE

އިނގުރައިދޫ ސަޕޯޓަރުން އަންގަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ދަނޑު ފުރާލާނެކަމަށް !

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރ.އިނގުރައިދޫގެ ޓީމާއި ބ.އޭދަފުށީގެ ޓީމް ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފުޓްސަލްގެ މައިދާނުގައި ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދާފައިވާ މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ މެޗު ގިނަބަޔަކު ސިފަކުރަމުންދަނީ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގަދަ ހިފުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިއީ އެ މުބާރާތުގެ ޒޯން ދޭއްގެ މެޗެކެވެ. މި މެޗު އޮންނާނީ ތިނެއް އޮކްޓޯބަރ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 21:15ގައި ހުޅުމާލޭ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދެޓީމުންވެސް މިހާތަަނަށް ވަނީ ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. މި މެޗު ބަލާލުމަށްޓަކައި އިނގުރައިދޫ ޓީމުގެ ވީހާވެސް ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ދިއުމަށް އެޓީމުން ވަނީ އެދިފައެެވެ.

އަދި އެ ސަޕޯޓަރުން މިހާތަނަށް ދައްކަމުންދިޔަ ހިތްވަރަށްވެސް އެފަަރާތުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

92%

7%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު